Eda skans i soluppgång

Eda Skans en tidig morgon....

Eda Skans

Eda skans är en befästning mot Norska gränsen. Den började byggas 1652 och upphörde att vara i bruk 1814 i samband med att unionen med Norge bildades.

Händelser vid skansen är bland annat:

  • Krabbefejden 1657
  • Gyllenlövefejden 1673 - 79
  • Karl XII besökte skansen 3 ggr och 1718 gjordes den till riksbefästning och byggdes om med spetsbastioner.
  • Skansen har varit bemannad vid några fler tillfällen.
  • Skansen har restaurerats två gånger under 1900-talet först 1937-47 och sedan 1994-96.

 

Empori CMS